Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Fish in the water

Προωθούμε την ανάπλαση των οικοσυστημάτων του εδάφους και των ωκεανών

Εργαζόμαστε για να βοηθήσουμε στην αναγέννηση της γης και των ωκεανών.

Οι στόχοι μας για το 2030

Κλίμα και Περιβάλλον 2030:

Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την επίδραση μας σε ολόκληρο το οικοσύστημα και ως εκ τούτου η εστίασή μας είναι πρώτα σε εκείνους τους τομείς που εμπίπτουν στον αντίκτυπό μας. Για παράδειγμα, η γη και τα λιπάσματα που χρησιμοποιούμε, πώς συμβάλλουμε στην αποκατάσταση της ικανότητας του εδάφους και των ωκεανών να δεσμεύουν άνθρακα και τη βιοποικιλότητα και των δύο. Η δέσμευσή μας περιλαμβάνει τους ακόλουθους στόχους για το 2030:

  • Επιδιώκουμε τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 50%
  • Επιδιώκουμε να μειώσουμε το πλεόνασμα αζώτου και φωσφόρου από τα λιπάσματα στη γεωργική μας αλυσίδα εφοδιασμού
  • Επιδιώκουμε να περιορίσουμε τη χρήση γης, καθώς και να βελτιώσουμε την ποιότητα της γης μέσω αναγεννητικών γεωργικών πρακτικών.
  • Επιδιώκουμε να συμβάλουμε με τις ενέργειές μας για να σταματήσει η απώλεια της φύσης και να αρχίσουμε να αντιστρέφουμε αυτή την τάση έως το 2030
  • Θα αντιμετωπίσουμε τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα με τους παγκόσμιους συνεργάτες μας για ψάρια π.χ. Σύμπραξη Αειφόρου Αλιείας (SFP) η οποία θα συνεργαστεί και θα υποστηρίξει έργα βελτίωσης της αλιείας (FIPs) που σχετίζονται με είδη ψαριών στα προϊόντα μας
  • Θα υλοποιήσουμε ενέργειες αποκατάστασης φυκιών και θαλάσσιων χόρτων για να μας βοηθήσουν να δεσμεύσουμε περισσότερο άνθρακα και να προωθήσουμε τη βιοποικιλότητα
Η Δέσμευση μας

Η κλιματική αλλαγή και η απώλεια βιοποικιλότητας είναι οι πιο πιεστικές περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας.

Τα συστήματα τροφίμων συμβάλλουν στο 80% της παγκόσμιας αποψίλωσης των δασών και ευθύνονται για το 29% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG). Αποτελούν τη μεγαλύτερη αιτία απώλειας βιοποικιλότητας.

Έχουμε αυτή τη δεκαετία για να μειώσουμε στο μισό τις παγκόσμιες εκπομπές άνθρακα και να σταματήσουμε την απώλεια της φύσης.

Έχοντας αυτό υπόψη, το σχέδιό μας είναι:

  • Να εφαρμόσουμε αναγεννητικές γεωργικές πρακτικές για τα βασικά συστατικά μας για να συμβάλετε στη βελτίωση της υγείας του εδάφους, συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών άνθρακα προς το ""Καθαρό Μηδέν"".
  • Να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τη χρήση της γης μας και να μειώσουμε το πλεόνασμα αζώτου και φωσφόρου από τα λιπάσματα στη γεωργική μας αλυσίδα εφοδιασμού.
  • Να βοηθήσουμε στην προώθηση της βιοποικιλότητας για τη γη και τους ωκεανούς ενσωματώνοντας αυτές τις δράσεις στην εφοδιαστική μας αλυσίδα.
  • Να υλοποιήσουμε ενέργειες αποκατάστασης φυκιών και θαλάσσιων χόρτων για να μας βοηθήσουν να δεσμεύσουμε περισσότερο άνθρακα και να προωθήσουμε τη βιοποικιλότητα.

Η αναγέννηση με λίγα λόγια

Οι αναγεννητικές πρακτικές αφορούν τελικά την προστασία των ωκεανών και των εδαφών μας από περαιτέρω ζημιές και τη δυνατότητα να αποκαταστήσουν την υγεία τους.

Και η γη και ο ωκεανός αποτελούν μέρος του ίδιου οικοσυστήματος, επομένως δεν μπορούμε να δούμε το ένα χωρίς να κατανοήσουμε τον αντίκτυπο στο άλλο.

Η αναγεννητική γεωργία επικεντρώνεται στη βελτίωση της υγείας του εδάφους και της γονιμότητας του εδάφους και έχει πολλαπλά οφέλη. Αυτά τα οφέλη περιλαμβάνουν την αφαίρεση του C02 (διοξείδιο του άνθρακα) από την ατμόσφαιρα και την αποθήκευση του ως άνθρακα στα εδάφη. Ομοίως, η αναγέννηση των ωκεανών μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση στο πλεόνασμα διοξειδίου του άνθρακα και άλλων ρύπων (όπως οι εκπομπές από τα λιπάσματα), μέσω της δέσμευσης των εκπομπών στα φύκια και της αποθήκευσης τους στον πυθμένα της θάλασσας.

 

"ΟΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ C02 ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ. ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ."

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ PURINA

Με βάση το CSV της NESTLE

Ακριβώς όπως δεσμευόμαστε να βελτιώσουμε τη ζωή των κατοικίδιων και των ανθρώπων που τα αγαπούν, η θυγατρική μας εταιρεία η Nestlé, δεσμεύεται να βελτιώσει την ποιότητα ζωής και να συμβάλει σε ένα υγιέστερο μέλλον για άτομα και οικογένειες, τις κοινότητές μας και τον πλανήτη.

Διαβάστε περισσότερα για τη Nestlé στην κοινωνία

Μαζί με τη Nestlé UK, τη Nestlé Cereal Partners UK και την Anglian Water, η Purina UK έχει επενδύσει σε μια πρωτοβουλία εδάφους σε όλη την περιοχή, που ονομάζεται Landscape Enterprise Network (LENs). Η LENs είναι ένας ανεξάρτητος μηχανισμός μέσω του οποίου επιχειρήσεις με κοινό ενδιαφέρον για την προστασία του περιβάλλοντος μπορούν να συνεργαστούν. Οι γεωργοί που συμμετέχουν χρηματοδοτούνται για την εφαρμογή μέτρων για την υιοθέτηση μιας αναγεννητικής προσέγγισης στη γεωργία.

Αυτό το πρώτο έργο θα επηρεάσει 4.335 εκτάρια γης στην Ανατολική Αγγλία. Τα μέτρα που χρηματοδοτούνται από τη συμφωνία περιλαμβάνουν: καλλιέργειες κάλυψης, οι οποίες προστατεύουν την ποιότητα του νερού και σημαίνουν ότι το έδαφος είναι λιγότερο εκτεθειμένο στη διάβρωση. Μειωμένες καλλιέργειες, για να διατηρηθούν τα εδάφη πιο υγιή και να μειωθούν οι απώλειες CO2 στην ατμόσφαιρα. Καλλιέργειες σε αμειψισπορά, για τη μείωση της πίεσης των παρασίτων, τη βελτίωση της δομής του εδάφους και τη μείωση της εξάρτησης από συνθετικά λιπάσματα. Και η φύτευση θάμνων, η οποία μπορεί να δημιουργήσει ένα βιότοπο βιοποικιλότητας, να δεσμεύσει άνθρακα και να αποφέρει πολλά οφέλη για την υγεία του εδάφους.

Αυτές οι λύσεις που βασίζονται στη φύση είναι θεμελιώδεις για την αναγεννητική γεωργία. Με άλλα λόγια, τα τρόφιμα και οι τροφές για ζώα συντροφιάς μπορούν να παραχθούν με λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον και μπορούν ακόμη και να βοηθήσουν στην αναγέννηση των τοπίων στα οποία βασιζόμαστε για την παροχή τροφής μας και ως μέρη για να ζούμε και να απολαμβάνουμε

Our 6 New Purina Commitments
Ο αντίκτυπος μας
Οι δεσμεύσεις μας
Δεσμευόμαστε να κάνουμε περισσότερα από αυτά που έχουν σημασία για τα κατοικίδια, για τους ανθρώπους που τα αγαπούν και τον πλανήτη που μοιραζόμαστε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεσμευόμαστε να επιτύχουμε τις 6 δεσμεύσεις μας για την Purina.