Β

Βιοδιαθεσιμότητα
Στις τροφές των κατοικίδιων, η βιοδιαθεσιμότητα σημαίνει το ποσοστό των απορροφηθέντων θρεπτικών ουσιών που είναι διαθέσιμα για να χρησιμοποιηθούν από τον οργανισμό.