Τ

Τριχοβεζωάρια
Μπάλες από τρίχωμα που συσσωρεύονται στο στομάχι της γάτας καθώς γλείφει το τρίχωμά της. Μπορούν δυνητικά να οδηγήσουν σε απόφραξη του πεπτικού σωλήνα εάν δεν ελεγχθούν.
Τριγλυκερίδια
Ένα τριγλυκερίδιο αποτελεί μια ένωση που σχηματίζεται από γλυκερόλη και τρία λιπαρά οξέα. Είναι τα κύρια συστατικά του σωματικού λίπους στους σκύλους και τις γάτες.