Το ενδιαφέρον και οι ερωτήσεις σας σχετικά με τα προϊόντα μας, τη δραστηριότητά μας και το αντίκτυπό μας στον πλανήτη είναι σημαντικά για εμάς, καθώς πιστεύουμε ότι η διαφάνεια μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να κάνουν επιλογές που είναι ακόμη πιο ενημερωμένες.

Κατανοούμε ότι το να γνωρίζετε μόνο, ότι τα προϊόντα είναι θρεπτικά, ασφαλή και υψηλής ποιότητας δεν αρκεί σήμερα. Όλοι ενδιαφερόμαστε περισσότερο να μάθουμε ακριβώς τι εμπεριέχεται στα προϊόντα μας, από πού προέρχονται τα συστατικά, πώς παράγονται και τι είδους περιβαλλοντικές επιπτώσεις υπάρχουν. Σας ακούσαμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, καθώς προσπαθούμε να απαντήσουμε ανοιχτά και ειλικρινά στις ερωτήσεις σας, ως μέρος της δέσμευσής μας για μεγαλύτερη διαφάνεια. Γιατί; Επειδή το ενδιαφέρον και οι ερωτήσεις σας έχουν σημασία για εμάς!

    Επιλέξτε την ενότητα που σας ενδιαφέρει περισσότερο